kontaktmapa serwisuhome
Maraton dookola jeziora Miedwie odbedzie sie 6 sierpnia
AKTUALNOŚCIMARATON ZAPISYFILMYGALERIAFORUMKONTAKT
Tutaj jesteś: Strona główna »Maraton MTB »

Mistrzostwa Polski Strażaków w Maratonie MTB
IX MARATON MTB DOOKOŁA JEZIORA MIEDWIE - Regulamin

WAŻNE !!!
Zapisy na Maraton są możliwe tylko przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.stc.stargard.pl. O udziale w imprezie decydować będzie wpłata na konto lub w biurze Maratonu. Wpłat dokonywać można internetowo na indywidualne konto podane w linku po wypełnieniu formularzu zgłoszeniowego do dnia 9 sierpnia, lub w biurze Maratonu w dniach 15-16 sierpnia. Wpłata na konto do 9.08.2014 wynosi 50,00zł. Wpłata w biurze Maratonu w dniu 15.08.2014 wynosi 70,00zl, a w dniu 16.08.2014 wynosi 100,00zł.

UWAGA !!!  WYŚCIGI NASZYCH POCIECH J !!!

Jak co roku po starcie wszystkich kategorii odbędą się wyścigi dzieci na długości promenady od mostku nad Miedwinką do linii mety (ok.1km). Odbędą się trzy wyścigi w kategoriach wiekowych ( zbiórka na linii startu – mety Maratonu po wywołaniu przez spikera zawodów) ok. godz. 10:20 po starcie kategorii M V:

 • 6 – 7 lat
 • 8 – 9 lat
 • 10 – 11 lat
 • Każdy z uczestników otrzyma medale uczestnictwa oraz puchary (pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii). Uczestnictwo bezpłatne. Zgłoszenia na scenie amfiteatru od godz.09:00 do godz.10:00. Weryfikacja na podstawie legitymacji szkolnych okazywanych na linii startu.

 

CEL VIII MARATONU MTB DOOKOŁA JEZIORA MIEDWIA:

 • popularyzacja maratonów MTB i turystyki rowerowej w Polsce
 • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności oraz wyłonienie najlepszych zawodników w Maratonie MTB dookoła Jeziora Miedwia
 • propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
 • prezentacja walorów krajoznawczych terenu wokół Jeziora Miedwie

 

ORGANIZATOR:

 • Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów

 

PATRONAT:

 •  Ministerstwo Sportu i Turystyki
 •  Senator RP - Sławomir Preiss
 • Posłanka na Sejm RP – Zofia Ławrynowicz
 • Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz
 • Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
 • Urząd Miasta Stargard Szczeciński
 • Urząd Gminy Kobylanka
 • ARiMR w Szczecinie

oraz: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim, Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie, Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach, Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie.

TERMIN I MIEJSCE:

Maraton niezależnie od pogody zostanie rozegrany w dniu 16.08.2014r (sobota) na trasie wokół jez. Miedwie. Start na trasę pierwszej kategorii wiekowej o ok. godz. 09:30, odbędzie się na linii startu i mety ( promenada przy Amfiteatrze nad jeziorem Miedwie). Godzina startu jest ostateczna i nie podlega zmianie.

Pierwsze na trasę wystartują kategorie :

 • Godzina 09:30 - Kategoria Straż Pożarna (Kobiety i Mężczyźni) Mistrzostwa Polski MTB
 • Godzina 09:40 - Kategoria mężczyzn M II
 • Godzina 09:50 - Kategoria mężczyzn M III
 • Godzina 10:00 - Kategorie mężczyzn M IV
 • Godzina 10:10 - Kategoria kobiet K II, K III, K IV, K V, K VI
 • Godzina 10:20 - Kategoria mężczyzn M V
 • Godzina 10:30 – Kategoria M VI, M VII

Dokładny harmonogram startu oraz godziny startu poszczególnych kategorii wywieszony będzie w biurze wyścigu przy odbiorze numerów. Wręczenie nagród odbędzie się w Amfiteatrze nad jeziorem Miedwie

UCZESTNICTWO:

Prawo startu mają:

 • maraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o dobrym przygotowaniu kondycyjnym

"warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 16 lat i starsi (dowód osobisty) oraz złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność, zapoznanie się z regulaminem imprezy oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu zawodach sportowych"

 • amatorzy, amatorskie kluby MTB
 • pracownicy i pracownice PSP,
 • obowiązkowe wyposażenie: kask sztywny
 • organizator zaleca posiadanie telefonu komórkowego
 • organizator dopuszcza start na rowerach MTB koła 26, 27,5 i 29 cali oraz rowerach treckingowych koła 28 cali nie przerobionych z rowerów wyścigowych (będzie to dokładnie sprawdzane); szerokość opony 35mm i szersze, kierownica prosta (nie wyścigowa szosowa typu baranek)


KATEGORIE WIEKOWE:

Ustala się następujący podział wiekowy:

Mężczyźni:

Kategoria Straż Pożarna – pracownicy i pracownice PSP w każdym wieku ( klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn)
M II - od 16 do 30 lat włącznie
M III - od 31 do 40 lat włącznie
M IV - od 41 do 50 lat włącznie
M V - od 51 do 60 lat włącznie
M VI - od 61 lat do 70 lat włącznie;
M VII – od 71 lat

Kobiety:

K II - od 16 do 30 lat włącznie
K III - od 31 do 40 lat włącznie
K IV - od 41 do 50 lat włącznie
K V - od 51 do 60 lat włącznie
K VI - od 61 lat włącznie

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MARATONU:

 • Podczas trwania maratonu zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy otwartym ruchu drogowym, na trasie Maratonu występują różne nawierzchnie (żużlowa, brukowa, piasek, płyty YOMBO, gruntowa drogi leśne oraz tzw. zdarty asfalt)
 • Maraton w najniebezpieczniejszych miejscach będzie zabezpieczony przez Policję oraz Straż Pożarną;
 • trasa Maratonu liczy 58 km
 • na trasę Maratonu wystartują grupy wiekowe wg kolejności jw.
 • uczestnicy Maratonu, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy Maratonu;
 • na trasie pętli Maratonu znajduje się jeden punkt żywieniowy na 30 km oraz jeden kontrolny na ok. 37 km trasy, na trasie będą poruszać się również piloci i sędziowie na qadach;
 • trasa oznaczona będzie wg standardów przyjętych na Maratonach szosowych i MTB (strzałki malowane na jezdni w kolorze żółtym oraz kierunek jazdy na tabliczkach kierunkowych wykonanych na nasz maraton).

 

PARKINGI:

Parkingi dla uczestników zlokalizowane będą w Morzyczynie na parkingu gminnym na przeciwko restauracji Weranda, oraz na przeciwko Amfiteatru i będą oznakowane.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia wyłącznie przez internet: na stronie www.stc.stargard.pl w zakładce ZAPISY MARATON  w "Formularzu on-line".
Zgłoszenia będą przyjmowane od 01.01.2014r. do 09.08.2014r do godz. 0:00 (po upłynięciu terminu zgłoszenia za pośrednictwem formularza on-line nie będą przyjmowane).
Biuro wyścigu znajdujące się w amfiteatrze pod sceną będzie czynne 15.08.2014r od godziny 09.00 do godziny 21.00 (w razie potrzeby dłużej) .W dniu startu od godziny 06:00 do godziny 08:00 !!!bezwzględnie!!! O godzinie 8:00 kolejka będzie zamknięta i nie będą już dopuszczani zawodnicy.
Zapisy będą przyjmowane w w/w kategoriach wiekowych.
Zawodnicy w kategorii Straż Pożarna po zaznaczeniu opcji w formularzu będą przypisywani do osobnej kategorii Straż i będą pod uwagę brane ich czasy tylko do klasyfikacji OPEN Maratonu (nie będą klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych)                                                                                                     
Do klasyfikacji końcowej w kategorii wiekowej i OPEN będzie brany pod uwagę czas brutto osiągnięty przez zawodnika w swojej kategorii wiekowej.
Start w swoich kategoriach wiekowych.  !!!!!Zawodnik, który z rożnych przyczyn nie stawi się na starcie w wyznaczonym czasie dla swojej kategorii, zostanie automatycznie zdyskwalifikowany.!!!!!

OPŁATA ZA UCZESTNICTWO:

 • 50zł od osoby do dnia 09.08.2014r.
 • 70zł od osoby w biurze zawodów w dniu 15.08.2014r. 
 • 100zł od osoby w dniu Maratonu 16.08.2014r.

na konto po otrzymaniu linka z indywidualnym numerem konta do wpłaty.

UWAGA!!!

Opłata za uczestnictwo jest bezwzględnie bezzwrotna, jeżeli zawodnik jest niepewny startu to prosimy o zapisanie się i wniesienie opłaty w biurze maratonu.
W ramach wpisowego organizator zapewnia:

 • chip elektroniczny na rower do pomiaru czasu, numer startowy, który obowiązkowo ma być przymocowany tak, aby był widoczny z przodu roweru
 • napoje i żywność na punktach żywieniowych
 • gorący obiad po zakończeniu Maratonu
 • i wiele innych miłych atrakcji podczas naszego Maratonu
 • w zgłoszeniu (wg. podanego wzoru) należy podać: nazwisko, imię, płeć, datę urodzenia, miejscowość lub nazwę stowarzyszenia (klubu), nr telefonu, adres domowy lub korespondencyjny a także e-mail, jednostkę organizacyjną w przypadku funkcjonariuszek i funkcjonariuszy PSP, oraz Służby Więziennej i Policji – dokładny regulamin zapisów na stronie formularza obsługiwanego przez firmę STS-Timing.

 

NAGRODY:

Wręczenie nagród oraz wręczenie nagród uczestnikom w Amfiteatrze Miedwiańskim.

 • medale uczestnictwa w Maratonie dla każdego uczestnika zawodów na mecie Maratonu,  (wymiana medalu w razie uszkodzenia tylko po jego okazaniu!!!!!!)
 • zwycięzcy poszczególnych kategorii oraz kategorii OPEN otrzymają koszulki "Zwyciązców" oraz puchary, 2 i 3 miejsce puchary lub statuetki
 • najlepsza trójka zawodników w kategorii OPEN Strażaków kobiet i mężczyzn otrzyma statuetki lub puchary oraz koszulki zwycięzców
 • rozdanie nagród otrzymanych od sponsorów imprezy wśród uczestników, po dekoracji zwycięzców (uczestnik musi ukończyć Maraton) wiele atrakcyjnych nagród, główne to: skutery!!!!! , rowery, sprzęt TV , sprzęt rowerowy i wiele innych nagród
 • dekoracja zwycięzców odbędzie się ok. godz.15.00 w Amfiteatrze Miedwiańskim.

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 • wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
 • numer startowy każdy uczestnik otrzyma w biurze wyścigu wraz chipem
 • posiłek regeneracyjny i napoje uczestnicy otrzymają po zatrzymaniu się w bufecie na 30 km trasy
 • napoje również w trzech punktach na trasie maratonu (ok.15km, ok.47km, ok.51km)
 • po odbiór nagród uczestnicy zgłaszają się osobiście z numerami startowymi !!!
 • za wypadki powstałe z winy uczestników w czasie trwania Maratonu oraz za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie będzie odpowiadał
 • po ukończeniu Maratonu można spożyć posiłek regeneracyjny – catering obok Amfiteatru nad jeziorem Miedwie

 

OCENA WYNIKÓW

Prowadzona będzie osobna klasyfikacja ogólna OPEN kobiet i mężczyzn oraz wiekowa oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
Prowadzona będzie również osobna klasyfikacja Mistrzostw Polski Straży Pożarnej w kategorii OPEN funkcjonariuszek i funkcjonariuszy PSP (zapisy w formularzu z zaznaczeniem i wymienieniem Jednostki Organizacyjnej, odbiór numerów po okazaniu ważnej legitymacji i poinformowaniu sędziego o udziale w Mistrzostwach Polski Strażaków).
Do klasyfikacji końcowej w kategorii i OPEN będzie brany pod uwagę czas brutto osiągnięty przez zawodnika w swojej kategorii wiekowej.
Odpowiedzialnymi za wyniki zawodników będzie komisja sędziowska oraz firma STS -Timing zajmująca się obsługą chipów i pomiarem czasu na mecie oraz międzyczasów.

Organizator serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Maratonie.

pdfRegulamin IX Maratonu MTB w wersji pdf