Maraton dookola jeziora Miedwie odbedzie sie 6 sierpnia
Tutaj jesteś: Strona główna »STC »

Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów — od początku...

W pierwszych dniach listopada 1990 roku w dziale sportowym na łamach dziennika "Głosu Szczecińskiego" ukazał się artykuł w którym m. in. czytamy: "... listopad jest miesiącem w którym następuje podsumowanie wyników sportowych i pracy zarządów poszczególnych sekcji w klubach naszego województwa - zgodnie z tą sentencją w najbliższych dniach nastąpi: - 16.11.90 odbędzie się zebranie sprawozdawcze klubu LKS POMORZE STARGARD, oraz - 30.11.90 odbędzie się zebranie STARGARDZKIEGO TOWARZYSTWA CYKLISTÓW na którym zostanie podsumowana pomoc dla kolarstwa stargardzkiego. ..."
Do takiego anonsu w prasie o tych zebraniach doprowadziły wydarzenia, które nastąpiły rok wcześniej, a mianowicie: grupa ludzi działająca na niwie sportowej złożona z trenerów kolarskich, byłych zawodników, działaczy sportowych, sympatyków jazdy rowerowej i czynnych zawodników zwanych wtedy oldbojami -  w dniu 3 kwietnia 1989 r. zakończyła prace nad statutem stowarzyszenia o nazwie STC - grupę tą stanowiło 20 ludzi: Alfred ADAMUS, Zygmunt DOSZCZECZKO, Józef CHMIELEWSKI, Walerian KORZENIEWICZ, Janusz LAMPART, Kazimierz LEWANDOWSKI, Tadeusz SOWA, Tadeusz PRASEK, Bernard PRUSKI, Adam ROZESŁAŃSKI, Zenon TALAK, Waldemar WOJSZNIS, Janusz WYSOCKI, Janusz WOJTALCZYK, Roman WALUKIEWICZ, Tadeusz ZAGDAŃSKI, Wiktor ZETKOWSKI, Stanisław WERYK, Wojciech ZATORSKI, Kazimierz WĄSATY.

W dniu 7 lipca 1989 r. Sąd Wojewódzki w Szczecinie wpisał stowarzyszenie do rejestru pod nr 4/89, natomiast w dniu 30 września 1989 r. na zebraniu założycielskim wybrano (na pierwszą trzyletnią kadencję) Zarząd w składzie: Janusz Lampart - prezes, Józef Jakubowski - wiceprezes ds. gospodarczych, Kazimierz Lewandowski - vice prezes ds. sportowych, Krzysztof Słaby - skarbnik, Tadeusz Sowa - sekretarz, i członkowie: Walerian Korzeniewicz, Jan Kusztykiewicz, Bernard Pruski, Jerzy Sokołowski, Wiktor Zetkowski, oraz Komisję Rewizyjną w składzie: przewodniczący Zenon Talak, z-ca Janusz Wojtalczyk, członek Tadeusz Zagdański. Członkami honorowymi byli wtedy: Piotr Gejer i Richard Zawadzki. Na liście obecności tego zebrania znajdują się także nazwiska: Janusz Kokorzycki, Jan Paczkowski, Jerzy Pryl, Władysław Szewczyk, Zięba Marek.

Pierwszym poważnym przedsięwzięciem było uruchomienie sklepu (początkowo z art. sportowymi, później wielobranżowego) w centrum miasta przy ul. Mariana Buczka 22 (obecnie Kard. Wyszyńskiego) - odbywało się to m. in. ze składek członkowskich i na pożyczonym towarze, ale już w roku 1990 z wypracowanego dochodu przekazano 11 mln zł (starych złotych) zawodnikom sekcji kolarskiej LKS Pomorze, którzy na zakupionych (wspólnie z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską) "kozach" zdobyli drużynowe wicemistrzostwo Polski juniorów w składzie: Maciej Chmielewski, Grzegorz Łaniec, Marcin Wójcicki, Marek Romanowicz.

W dniu 21.12.1992 r na Walnym Zebraniu sprawozdawczo wyborczym prezesem zostaje wybrany Tadeusz Sowa i również jako pracodawca dla 5 osobowej załogi sklepu, skutecznie wykonuje (na czele 5 osobowego Zarządu - Stanisław Weryk, Waldemar Wojsznis, Janusz Lampart, Kazimierz Wąsaty) założenia statutowe. W czasie tym Mistrzowie Polski w jeździe indywidualnej na czas juniorów Marcin Wójcicki i orlików Artur Krasiński - otrzymywali stypendia bezpośrednio dotowane z STC - było to zgodne m. in. z p. 4 planu pracy Zarządu w roku 1993, który brzmiał: "STC występując jako sponsor kolarstwa zakłada, że z wygospodarowanych zysków priorytet w pomocy finansowej mają poszczególni wybijający się zawodnicy wyczynowi a po wyczerpaniu ich potrzeb, będą dofinansowywane wyjazdy na zawody i obozy a w następnej kolejności będą dotacje na organizację imprez".
W tymże roku 1993 były czynione (bezskutecznie) próby zmiany statutu po to, aby uczynić STC klubem kolarskim dla zawodników z sekcji kolarskiej LKK Pomorze (23.03.1993 - Józef Chmielewski) - ostatecznie oddzielenie od LKS Pomorze i powołanie Ludowego Klubu Kolarskiego nastąpiło w marcu 1995 r. STC na bazie prowadzonej działalności gospodarczej, mogło tylko udzielać doraźnej pomocy finansowej zawodnikom, a stając się klubem sportowym musiałoby zatrudnić trenerów, dysponować środkami transportu do przewozu zawodników na imprezy, zatrudnić kierowcę a także mieć odpowiednią siedzibę i zatrudnić personel administracyjny.
Także w marcu 1993 r podjęto uchwałę o wyodrębnieniu, powołaniu w STC i wpisaniu do Statutu grupy zawodników czynnie uprawiających kolarstwo w ramach utworzonego w 1991 przez PZKol Cyklosportu. Uchwała ta została anulowana przez Walne Zebranie członków 5.3.1994 r, ponieważ STC zostało zgłoszone i po opłaceniu składki przyjęte jako członek OZKol Szczecin, i z tego tytułu zawodnicy mogli wykupywać tam licencje, a jako członkowie STC korzystali z pomocy finansowej przy wyjazdach na zawody zagwarantowanej statutowo.

W roku 1994 STC liczyło 30 członków zwyczajnych z których każdy opłacał składkę roczną w wysokości 50 lub 10 tys. starych zł (w roku następnym - 1995 - składki wynosiły odpowiednio 5 zł i 1 zł). Do uprzednio wymienionych doszli: Lesław Drela, Jan Famulski, Krzysztof Kanicki, Stefan Kowiński, Jerzy Leszczyński, Henryk Maciejewski, Tomasz Misztela, Jan Nowak, Janusz Przybylski, Henryk Smolarek, Roman Walukiewicz, Eugeniusz Woźniak. Na listę członków honorowych wpisano: Józefa Jakubowskiego, Kazimierza Lewandowskiego, Feliksa Sternę, Dominika Wołkowicza.
W tymże roku 1994 (2–3 lipca) Towarzystwo zorganizowało ogólnopolską imprezę pod nazwą: "Drużynowe Mistrzostwa Polski Cyklosport", która "kosztowała" Towarzystwo 7 453 700 zł z konta STC (+ dotacja z Urz. Miejskiego 14 000 000 zł i z wpisowego- startowego 4 175 000 zł). Wyciąg z protokółu Komisji Rewizyjnej dot. wydatków w roku 1994: "wynik finansowy (z bilansu): 34 603 200 zł, wydatek na kolarzy z Pomorza: 24 566 700 zł, wydatek na kolarzy Cyklosportu: 18 908 700 zł" ( w 1995 wydatki te odpowiednio wynosiły 2 379,79 zł i 2 936,90 zł - już nowych).

W roku 1995 nastąpiło znaczne uszczuplenie dochodów z działalności gospodarczej ze względu na oddanie w ajencję sklepu wraz z zapleczem biurowym oraz przez bezpłatne przekazanie samochodu VW LT-31 do użytkowania dla LKK Stargard. Towarzystwo zorganizowało 17 czerwca ogólnopolski wyścig uliczny (Struga, Portowa, Chrobrego) zaliczany do challengeu górskiego Cyklosportu prowadzonego przez PZKol. Natomiast dużą aktywnością popisywali się członkowie startujący w wyścigach Cyklosportu- brali oni udział w 14 imprezach m. in. 9 września w Kutnie na Drużynowych Mistrzostwach Polski na czas drużyna w składzie: Waldemar Wojsznis, Jan Kusztykiewicz, Tadeusz Zagdański , Tadeusz Sowa - wywalczyła 3 miejsce. W Kołobrzegu 29 lipca kryterium uliczne wygrał Tadeusz Sowa, II miejsce zajął Tadeusz Zagdański. Fragment sprawozdania Zarządu z rocznej działalności Towarzystwa: "...w życiu Towarzystwa dużą rolę odgrywają zajęte miejsca na wyścigach Cyklosportu przez członków, którzy dość mocno i regularnie trenują. Dzięki ich postawie naprawdę liczymy się na arenie ogólnopolskiej (i z nami też się liczą). Najwięcej wysokich miejsc i największy udział w imprezach ma tutaj bezapelacyjnie Waldek Wojsznis, który jest inicjatorem i uczestnikiem prawie wszystkich najważniejszych krajowych imprez z kalendarza Cyklosportu. Udany i na długo wspominany będzie wyjazd do Częstochowy na Mistrzostwa Polski Parami zorganizowany wagonem socjalnym przez Lecha Chlebowskiego. Był to pełen atrakcji wyjazd z rodzinami, którego nie zepsuła nawet paskudna pogoda. Oceniając jednak ogólnie, trzeba przyznać, ze w imprezach Cyklosportu biorą udział w zasadzie te same osoby i raczej wybierają najważniejsze wyścigi - przyczyną tego jest brak imprez w najbliższej okolicy, coraz większy poziom a tym samym trzeba więcej czasu poświęcić treningom, na co nie wszyscy mogą sobie pozwolić."...

W związku z rezygnacją Tadeusza Sowy z funkcji prezesa Towarzystwa - w dniu 16.12.1995 zostaje wybrany nowy zarząd, który ukonstytuował się następująco:  prezes Stanisław Weryk, I z-ca Jerzy Leszczyński, II z-ca Max Gunsch, członkowie: Tadeusz Zagdański, Kazimierz Wałdoch, Waldemar Wojsznis, Jan Kusztykiewicz. Komisja Rewizyjna także w odnowionym składzie: przew. Władysław Szewczyk, członkowie: Roman Walukiewicz, Henryk Maciejewski.

Kadencje (nazwa umowna) - prezesów STC:
Janusz LAMPART         od 30.09.1989,
Tadeusz SOWA         od 21.12.1992,
Stanisław WERYK         od 16.12.1995,
Jerzy LESZCZYŃSKI     od 19.06.1996,
Kazimierz WAŁDOCH     od 20.03.1998,
Piotr CHMIELEWSKI     od 31.01.2008 r.
Maciej CHMIELEWSKI     od 25.11.2012. r.