Maraton dookola jeziora Miedwie odbedzie sie 6 sierpnia
Tutaj jesteś: Strona główna »Maraton MTB »Regulamin maratonu »

XI MARATON MTB DOOKOŁA JEZIORA MIEDWIE - Regulamin

WAŻNE!!!  

Zapisy na Maraton są możliwe tylko przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.stc.stargard.pl. O udziale w imprezie decydować będzie wpłata na konto  (limit 1500 osób) lub w biurze Maratonu. Wpłat dokonywać można internetowo na indywidualne konto podane w linku po wypełnieniu formularzu zgłoszeniowego do dnia 31 lipca, lub w biurze Maratonu w dniach 5-6 sierpnia . Wpłata na konto do 29.07.2016 wynosi 50,00zł. Wpłata w biurze Maratonu w dniach 5-6.08.2016 wynosi 100,00zl.
UWAGA !!!  WYŚCIGI NASZYCH POCIECH J !!!
Jak co roku po starcie wszystkich kategorii odbędą się wyścigi dzieci na długości promenady od mostku nad Miedwinką do linii mety (ok.1km). Odbędą się trzy wyścigi w kategoriach wiekowych ( zbiórka na linii startu – mety Maratonu po wywołaniu przez spikera zawodów) ok. godz. 10:20 po starcie wszystkich sektorów,:

 • 6 – 7 lat
 • 8 – 9 lat
 • 10 – 11 lat
 • Każde z dzieci otrzyma medale uczestnictwa oraz puchary (pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii). Uczestnictwo bezpłatne. Zgłoszenia na scenie amfiteatru od godz.09:00 do godz.10:00. Weryfikacja na podstawie legitymacji szkolnych okazywanych na linii startu.

ORGANIZATOR:

 • Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów

 

PATRONAT:

 • Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz
 • Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
 • Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • Urząd Miasta Stargard
 • Urząd Gminy Kobylanka
 • OSiR Stargard
 • WFOŚiGW w Szczecinie
 • WORD w Szczecinie

oraz: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim, Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie, Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach, Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie.

 

TERMIN I MIEJSCE:
Maraton niezależnie od pogody zostanie rozegrany w dniu 06.08.2016r (sobota) na trasie wokół jez. Miedwie. Start honorowy pierwszego sektora ok. godz. 10;00, odbędzie się na linii startu i mety ( promenada przy Amfiteatrze nad jeziorem Miedwie). Godzina startu jest ostateczna i nie podlega zmianie.
Pierwsze na trasę wystartują sektory - start honorowy (promenada miedwiańska) :
Godzina 09:40 - Wyczytywanie na start honorowy 10 najlepszych zawodników każdej kategorii X Maratonu MTB d . j. Miedwie
Godzina 10:00 - Start honorowy Sektora A - deklaracja czasu do 2:00h
Godzina 10:05 - Start honorowy Sektora B - deklaracja czasu 2:00h do 2:30h
Godzina 10:10 - Start honorowy Sektora C - deklaracja czasu powyżej 2:30h
Godzina 10:20 - Start ostry wszystkich Sektorów (ORLEN ul. Szczecińska)
START OSTRY NA WYSOKOŚCI STACJI ORLEN – MORZYCZYN,                 WSZYSTKIE GRUPY JEDNOCZEŚNIE !!!
Każdy kto przejedzie przez start honorowy w grupie wyższej niż się deklaruje, automatycznie będzie miał doliczone 15 minut kary.
Dokładny harmonogram startu oraz godziny startu poszczególnych kategorii wywieszony będzie w biurze wyścigu przy odbiorze numerów. Wręczenie nagród odbędzie się w Amfiteatrze nad jeziorem Miedwie

 

UCZESTNICTWO:
Prawo startu mają:

 • maraton rowerowy przeznaczony jest dla wszystkich chętnych osób o dobrym przygotowaniu kondycyjnym

„warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 16 lat (pozwolenie na start osoby nieletniej przez rodziców) oraz 18 lat i starsi (dowód osobisty), warunkiem złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność, zapoznanie się z regulaminem imprezy oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu zawodach sportowych”

 • wszyscy chętni (indywidualnie oraz  kluby)
 • pracownicy i pracownice PSP,
 • obowiązkowe wyposażenie: kask sztywny, zapas płynów i pożywienia
 • organizator zaleca posiadanie telefonu komórkowego
 • organizator dopuszcza start na rowerach MTB koła 26, 27,5 i 29 cali oraz rowerach treckingowych koła 28 cali nie przerobionych z rowerów wyścigowych (będzie to dokładnie sprawdzane); szerokość opony 35mm i szersze, kierownica prosta (nie wyścigowa szosowa typu baranek), zakaz używania kierownicy typu „lemond”.

 

KATEGORIE WIEKOWE:
Ustala się następujący podział wiekowy:

Mężczyźni:
Kategoria Straż Pożarna – pracownicy i pracownice PSP w każdym wieku ( klasyfikacja Kategorie - kobiet i mężczyzn wg kategorii Maratonu)
M II - od 16 do 30 lat włącznie
M III - od 31 do 40 lat włącznie
M IV - od 41 do 50 lat włącznie
M V - od 51 do 60 lat włącznie
M VI - od 61 lat do 70 lat włącznie;
M VII – od 71 lat

Kobiety:
K II - od 16 do 30 lat włącznie
K III - od 31 do 40 lat włącznie
K IV - od 41 do 50 lat włącznie
K V - od 51 do 60 lat włącznie
K VI - od 61 lat włącznie

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MARATONU:

 • Podczas trwania maratonu zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy otwartym ruchu drogowym, na trasie Maratonu występują różne nawierzchnie (żużlowa, brukowa, piasek, płyty YOMBO, gruntowa drogi leśne oraz tzw. zdarty asfalt)
 • Maraton w najniebezpieczniejszych miejscach będzie zabezpieczony przez Policję oraz Straż Pożarną;
 • trasa Maratonu liczy 58 km
 • na trasę Maratonu wystartują kategorie wiekowe z sektorów A,B lub C                     wg deklarowanych czasów przejazdu trasy.
 • uczestnicy Maratonu, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy Maratonu;
 • na trasie pętli Maratonu znajduje się jeden punkt żywieniowy na 30 km oraz jeden kontrolny na ok. 37 km trasy, na trasie będą poruszać się również piloci i sędziowie;
 • trasa oznaczona będzie wg standardów przyjętych na Maratonach szosowych i MTB (strzałki malowane na jezdni w kolorze żółtym oraz kierunek jazdy na tabliczkach kierunkowych wykonanych na nasz maraton zamocowanych do znaków drogowych oraz na tyczkach).

 

PARKINGI:
Parkingi dla uczestników zlokalizowane będą w Morzyczynie na parkingu gminnym na przeciwko restauracji Weranda, oraz na przeciwko Amfiteatru i będą oznakowane.

 

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia wyłącznie przez internet: na stronie www.stc.stargard.pl w zakładce ZAPISY MARATON  w "Formularzu on-line".
Zgłoszenia będą przyjmowane do 29.07.2016r do godz. 0:00 (po zapisaniu się 1500 osób z potwierdzoną wpłatą zapisy zostaną przerwane, lub po upłynięciu terminu zgłoszenia za pośrednictwem formularza on-line). Po tym czasie zapisy i wpłaty przyjmowane będą tylko w biurze Maratonu w dniach 05-06 sierpnia.
Biuro wyścigu znajdujące się w amfiteatrze pod sceną będzie czynne 05.08.2016r od godziny 09.00 do godziny 21.00. W dniu startu od godziny 06:00 do godziny 08:00 !!!bezwzględnie!!! O godzinie 8:00 kolejka będzie zamknięta i nie będą już dopuszczani zawodnicy.
Zapisy będą przyjmowane w w/w kategoriach wiekowych i deklarowanych sektorach.
Zawodnicy w kategorii Straż Pożarna startują w zadeklarowanych sektorach startowych i biorą udział w klasyfikacji kategorii Maratonu oraz osobnej Pucharu PSP.                                                                                                     
Do klasyfikacji końcowej w kategorii wiekowej i OPEN będzie brany pod uwagę czas brutto osiągnięty przez zawodnika. Cała grupa (wszystkie sektory) będą miały jednakowy czas startu ( start ostry) i o kolejności będzie decydować czas i miejsce na mecie.
Start w swoich sektorach czasowych.  !!!!! Każdy kto przejedzie przez start honorowy w grupie wyższej niż się deklaruje, automatycznie będzie miał doliczone 15 minut kary!!!!!

 

OPŁATA ZA UCZESTNICTWO:

 • 50zł od osoby do dnia 29.07.2016r. (przelew)
 • 100zł od osoby w biurze Maratonu 05-06.08.2016r.

Wpłata na konto po otrzymaniu linka z indywidualnym numerem konta do wpłaty.
UWAGA!!!
Opłata za uczestnictwo jest bezwzględnie bezzwrotna.

W ramach wpisowego organizator zapewnia:
- chip elektroniczny na rower do pomiaru czasu, numer startowy, który obowiązkowo ma być przymocowany tak, aby był widoczny z przodu roweru                                                                                                                  - napoje i żywność na punktach żywieniowych
- ciepły posiłek po zakończeniu Maratonu
- i wiele innych miłych atrakcji podczas naszego Maratonu
- w zgłoszeniu (wg. podanego wzoru) należy podać: nazwisko, imię, płeć, datę urodzenia, miejscowość lub nazwę stowarzyszenia (klubu), nr telefonu, adres domowy lub korespondencyjny a także e-mail, jednostkę organizacyjną w przypadku funkcjonariuszek i funkcjonariuszy PSP, oraz Służby Więziennej i Policji – dokładny regulamin zapisów na stronie formularza obsługiwanego przez firmę STS-Timing.

 

NAGRODY:
Wyścig odbywa się na tzw. "kreskę"  na mecie maratonu - Promenada (miejsce startu honorowego).
Wręczenie pucharów oraz wręczenie nagród uczestnikom w Amfiteatrze Miedwiańskim.

 • medale uczestnictwa w Maratonie dla każdego uczestnika zawodów na mecie Maratonu lub w pakietach startowych, 
 • nagradzani będą zwycięzcy poszczególnych kategorii oraz kategorii OPEN kobiet i mężczyzn  od   1-go do 3-go miejsca
 • najlepsza trójka zawodników w kategoriach Strażaków kobiet i mężczyzn otrzyma statuetki lub puchary oraz nagrody ufundowane przez Powiat Stargardzki.
 • rozdanie nagród konkursu, otrzymanych od sponsorów imprezy wśród uczestników, po dekoracji zwycięzców (uczestnik musi ukończyć Maraton), jak zawsze wiele atrakcyjnych nagród. 
 • dekoracja zwycięzców odbędzie się ok. godz.15.00 w Amfiteatrze Miedwiańskim.

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 • wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
 • numer startowy każdy uczestnik otrzyma w biurze wyścigu wraz chipem
 • bufet stacjonarny na 30 km trasy
 • napoje również w punktach na trasie maratonu (bufet 30km, ok.47km)
 • po odbiór nagród uczestnicy zgłaszają się osobiście z numerami startowymi !!!
 • za wypadki powstałe z winy uczestników w czasie trwania Maratonu oraz za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie będzie odpowiadał
 • po ukończeniu Maratonu można spożyć posiłek regeneracyjny – catering obok Amfiteatru nad jeziorem Miedwie 

 

 

OCENA WYNIKÓW I KLASYFIKACJA:
Prowadzona będzie osobna klasyfikacja ogólna OPEN kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
Prowadzona będzie również osobna klasyfikacja Pucharu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie (zapisy w formularzu z zaznaczeniem i wymienieniem Jednostki Organizacyjnej, odbiór numerów po okazaniu ważnej legitymacji i poinformowaniu sędziego o udziale w Pucharze Strażaków).
Zawodnicy w kategorii Straż Pożarna będą brani pod uwagę do klasyfikacji OPEN Maratonu oraz w kategoriach wiekowych .
Do klasyfikacji końcowej w kategoriach i OPEN będzie brany pod uwagę czas brutto osiągnięty przez zawodnika (do informacji podany będzie również czas netto).
Odpowiedzialnymi za wyniki zawodników będzie komisja sędziowska oraz firma              STS -Timing zajmująca się obsługą chipów i pomiarem czasu na mecie oraz międzyczasów.

Organizator serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Maratonie.